Roda Cash and Carry, Požarevac
Montaža krova slagani sistem, montaža fasadnih panela kamena vuna 15 cm
Delhaize Srbija - Logistički centar
Montaža fasadnih panela
Japan Tobacco International, Senta
Montaža fasadnih i krovnih panela, montaža TR lima slagani sistem
Fudbalski stadion - Metalac, Gornji Milanovac
Montaža fasadnih panela, montaža TR lima sa filcom pod radijusom
Carina, Kraljevo
Projektovanje fasade 2 objekta sa kompletnom montažom termoizolovanih panela i kompletnim opšivanjem.
Veletržnica - Novi Beograd
Montaža krova slagani sistem, montaža fasade PUR 10