FIAT - objekat 1, Magneti Marelli

Objekat: FIAT - objekat 1, Magneti Marelli
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Februar - Mart 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža TR lima

Količina:

  • Fasadni paneli 430 m²

Kratak opis: Za potrebe Magneti Marelli u sklopu projekta FIAT, odrađeno je 5 objekata od kojih je ovo jedan od njih.