FIAT - objekat 11

Objekat: FIAT - objekat 11
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Maj 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža krovnih panela

Količina:

  • Fasadni paneli 230 m²
  • Krovni paneli 1.100 m²

Kratak opis: Montaža krovnih i fasadnih panela na objektu koji služi kao deponija materijala. Komplikovana montaža panela iznad tunela zbog načina montaže krovnih panela.