FIAT - objekat cisterna, Magneti Marelli

Objekat: FIAT - objekat cisterna, Magneti Marelli
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Februar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža TR lima

Količina:

  • TR lim 230 m²

Kratak opis: Za potrebe Magneti Marelli u sklopu FIAT projekta, odrađeno je 5 objekata od kojih je ovo jedan od njih.