FIAT - Upravna zgrada

Objekat: Upravna zgrada - Fiat, Kragujevac
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Januar - Mart 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 3.300 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune na visini od 24 m. Izuzetno dobro isprojektovan objekat sa dosta inovativnih detalja među kojima su paneli u modularnoj širini od 19, 20, 22 cm, koji su ručno pravljeni specijalno za ovaj objekat.