Poslovni objekat - Teretana, Novi Beograd

Objekat: Teretana, Novi Beograd
Investitor: Teretana
Period: Novembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 290 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od IPN. Na ovom objektu smo radili i projektovanje panela.