Kapa za eksere

Kapa za eksere je limarski elemenat koji služi kao podloška za glavu eksera da bi se ojačalo mesto na kojem je ekser probio lim. Ujedno pokriva glavu eksera iz estetskih razloga. Postoji u svim bojama.