Krivina oluka 90°

Krivina oluka 90° (koleno) se koristi pri montaži vertikalnog oluka najčešće kao donji deo. Zavisno od objekta, nekad je potrebno zaobići prepreke koje se nađu na putu vertikalnog oluka. U takvim slučajevima se kombinuje sa više krivina da bi se prepreka zaobišla.

Krivina oluka postoji u veličinama:

  • ø80
  • ø100
  • ø120
  • ø150

Vrste materijala u kojim proizvodimo krivine oluka su:

  • Pocinkovani lim
  • Plastificirani pocinkovani lim