Poslovni objekat - FIAT, Kragujevac

Objekat: Poslovni objekat - Fiat automobili Srbija, Kragujevac
Investitor: TRIMO Inženjering d.o.o.
Period: Novembar 2010

Vrsta rada:

  • Montaža krovnih panela
  • Ugradnja ankera sa inekcionom masom
  • Demontaže i montaže pregradnih zidova

Količina:

  • Preko 30.000 m² fasadnih panela
  • Preko 25.000 m² krovnih panela

Kratak opis: Rekonstrukcija Zastavine fabrike automobila, u veoma otežanim uslovima, u izuzetno kratkim rokovima i visokim stepenom zaštite na radu.