Poslovni objekat - AQUA, Jagodina

Objekat: Poslovni objekat - AQUA, Jagodina
Investitor: TRIMO inženjering d.o.o.
Period: Oktobar - Novembar 2010

Vrsta rada:

  • Proizvodnja čelične konstrukcije
  • Montaža čelične konstrukcije
  • Montaža krovnih i zidnih panela

Količina:

  • Proizvodnja i montaža čelične konstrukcije 6.500 kg
  • Montaža zidnih panela 830 m²
  • Montaža krovnih panela 850 m²

Kratak opis: Na betonsku konstrukciju montirana je čelične konstrukcija na koju se montiraju paneli. Objekat sa atikom u krug sa mnogo limarskih radova.