Poslovni objekat - Strumička, Beograd

Objekat: Stambeno poslovni objekat Strumička, Beograd
Investitor: SAS Structures 
Period
: Mart 2010                                   

Vrsta rada:

  • Montaža krovnih panela od kamene vune, 15 cm RUKKI

Količina:

  • 400 m²

Kratak opis: Montaža krovnih panela na drvenu krovnu konstrukciju napravljenu od inpregriranog drveta. Preko panela predviđeno je pokrivanje sikom.