Poslovni objekat - Tankmont, Novi Banovci

Objekat: Poslovni objekat - Tankmont, Novi Banovci
Investitor: SAS Structures, Tankmont
Period: Septembar 2010

Vrsta rada:

  • Montaža TR lima na krovu
  • Montaža zidnih panela od kamene vune 80 mm KINGSPAN

Količina:

  • 950 m² TR lim

Kratak opis: Montaža TR lima na krovnoj površini na koji se posle montirao SIKA krovni pokrivač. Montaža zidnih panela sa kompletnim limarskim opšivanjem objekta.