FIAT - objekat 4, Magneti Marelli

Objekat: FIAT automobili Srbija, Kragujevac
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Decembar 2011

Vrsta rada:

  • Montaža TR lima

Količina:

  • Fasadni paneli 540 m²

Kratak opis: Za potrebe Magneti Mareli u sklopu FIAT automobili Srbija, odrađeno je 5 objekata od kojih je ovo jedan od njih.