Sistem za hladnjače

Bez obzira o kojoj hladnjači se radi, je li to klasična hladnjača ili neki tip CA hladnjače, principi projektovanja i konstruisanja su slični. Dodatno, CA hladnjača se razlikuje u tehnologiji koja se instalira unutar same hladnjače, kao i u materijalima izgradnje samih komora, podova i vrata tih hladnjača, koji moraju obezbediti visoke standarde u smislu dihtovanja, tj. hermetičkog zatvaranja prostora komora.

Izuzetan zahtev kod hladnjača sa kontrolisanom atmosferom je postizanje hermetičnosti unutar samih komora. Zbog toga inženjeri moraju voditi računa i tačno propisati: vrste panela, način njihovog spajanja i izolacije, način postizanja dihtovanja na pojedinim otvorima za postavljanje nadzorne i mernoregulacione tehnike, a posebno ostvarenje hermetičnosti vrata.

Paneli mogu biti različite konstrukcije i dimenzija. Poliuretanska pena je u sendviču između dve metalne ploče koje su debljine oko 0,6 mm. Debljina poliuretanske pene kreće se od 40 mm do 160 mm. Poseban zahtev je, zbog lake zapaljivosti, atest na protivpožarnu klasu. Premaz panela na primer može biti, pocinčani ili obojeni, a boje moraju zadovoljiti zahteve za kontakte u pogledu rukovanja sa hranom. Zaštita može biti i od plastičnih folija.

Dobra praksa je da se projektuje hladnjača na način da je kompletna građevina odignuta od poda u samim temeljima za nekih 0,5 m (u zavisnosti od potreba) jer na taj način se postiže lakša transportna komunikacija, kao i sprečavanje eventualnih nezgoda u slučaju poplava.