Poslovni objekat - Alfa Plam, Vranje

Objekat: Alfa Plam, Vranje
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Oktobar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža krovnih panela
  • Montaža zidnih panela
  • Montaža termoizolovanih uvala sa opšivanjem atike
  • Montaža TR lima

Količina:

  • Fasadni paneli 430 m²
  • Krovni paneli 410 m²
  • TR lim 110 m²

Kratak opis: Rekonstrukcija fasade poslovnog objekta.