Poslovni objekat - Delhaize Srbija - Logistički centar, Beograd

Objekat: Delhaize Srbija - Logistički centar
Naručilac radova:
Period: Avgust 2014 -

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela

Količina:

  • 12.800 m²

Kratak opis