Fudbalski stadion - Čukarički, Beograd

Objekat: Fudbalski stadion - F.K. Čukarički, Beograd
Investitor: Amiga d.o.o.
Period: Avgust 2013

Vrsta rada:

  • Montaža trapeznog lima
  • Montaža fasadnih panela

Količina:

  • Trapezni lim 600 m²
  • Fasadni paneli 750 m²

Kratak opis: