Sportska hala - Konvaluk, Kraljevo

Objekat: Sportska hala - Konvaluk, Kraljevo
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Oktobar - Novembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža TR lima
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 2.570 m²
  • TR lim 2.200 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu.