Poslovni objekat - Carina, Kraljevo

Objekat: Carina, Kraljevo
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Januar - Mart 2012

Vrsta rada:

  • Projektovanje fasade 2 objekta sa kompletnom montažom termoizolovanih panela i kompletnim opšivanjem.

Količina:

  • Fasadni paneli 850 m²
  • Krovni paneli 670 m²

Kratak opis: Za potrebe carine, urađena su 2 objekta po visokim standardima. Fasada arhive je rađena od KINGSPAN OPTIMO panela koji po svom izgledu mogu da zamene ALUKOBOND fasadu.