Fudbalski stadion - Gabon, Centralna Afrika

Objekat: Fudbalski stadion - Gabon
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Mart - Septembar 2011

Vrsta rada:

  • Montaža TR lima kao krovnog pokrivača

Količina:

  • 6.000 m²

Kratak opis: Na ovom objektu LIM INŽENJERING je vršio stručni nadzor za limarske radove.