Poslovni objekat - Miraja, Kraljevo

Objekat: Miraja, Kraljevo
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: April - Jun 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža TR lima

Količina:

  • Fasadni paneli 1.300 m²
  • TR lim 850 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu. Na samom objektu je namontirano 46 ugaonih panela koje su naši majstori napravili na licu mesta.