Poslovni objekat - Hladnjača, Plandište

Objekat: Poslovni objekat - Hladnjača, Plandište
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Mart - April 2013

Vrsta rada:

  • Montaža zidnih hladioničarskih panela i pokrivanje krova 

Količina:

  • Hladioničarski paneli 3.600 m²
  • Krovni paneli 620 m²

Kratak opis: Izgradnja klaonice i hladnjače sa panelima koji su sa unutrašnje strane od prohromskog lima.