FIAT - objekat 5, Magneti Marelli

Objekat: FIAT - objekat 5, Magneti Mareli
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Decembar 2011

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža TR lima

Količina:

  • Fasadni paneli 490 m²

Kratak opis: Za potrebe Magneti Mareli u sklopu FIAT automobili Srbija, odrađeno je 5 objekata od kojih je ovo jedan od njih.