Poslovni objekat - Konstruktor Konsalting, Beograd

Objekat: Poslovni objekat - Konstruktor Konsalting, Beograd
Investitor: Konstruktor Konsalting d.o.o.
Period: Jul 2010

Vrsta rada:

  • Montaža poliuretanskih zidnih panela 6 cm KAMARIDIS

Količina:

  • 1.400 m²

Kratak opis: Montaža zidnih panela na čeličnu konstrukciju u veoma kratkom roku.