Poslovni objekat - Roda Cash and Carry, Požarevac

Objekat: Roda Cash and Carry, Požarevac
Naručilac radova: Energo Group, Beograd
Period: Novembar 2013 -

Vrsta rada:

  • Montaža krova slagani sistem
  • Montaža fasadnih panela kamena vuna 15 cm

Količina:

  • Krov 3.300 m²
  • Fasadni paneli 1.750 m²

Kratak opis: