Poslovni objekat - LAV Auto, Beograd

Objekat: LAV Auto, Beograd
Investitor: Konstruktor Konsalting d.o.o.
Period: Septembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža čelične konstrukcije
  • Montaža panela

Količina:

  • Čelična konstrukcija 7 t
  • Paneli 630 m²

Kratak opis: Rekonstrukcija starog objekta koji se rušio paralelno sa našim radovima.