Poslovni objekat - Grubin, Stara Pazova

Objekat: Grubin, Stara Pazova
Investitor: Konstruktor Konsalting d.o.o.
Period: April 2012

Vrsta rada:

  • Montaža čelične konstrukcije
  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža krovnih panela
  • Opšivanje prozora

Količina:

  • Čelična konstrukcija 4 t
  • Fasadni paneli 400 m²
  • Krovni paneli 450 m²

Kratak opis: Jednostavan magacinski objekat.