Poslovni objekat - NIS Petrol, Obrenovac

Objekat: NIS Petrol, Obrenovac
Investitor: Konstruktor Konsalting d.o.o.
Period: Decembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža krovnih panela
  • Montaža TR lima
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 450 m²
  • Krovni paneli 200 m²
  • TR lim 180 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu nadstrešnice. Objekat je tipski za ovu vrstu benzinskih stanica i ima puno limarskih detalja.