Poslovni objekat - NIS Petrol, Pirot

Objekat: NIS Petrol, Pirot
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Septembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža krovnih panela
  • Montaža TR lima
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 150 m²
  • Krovni paneli 170 m²
  • TR lim 175 m²

Kratak opis: Montaža fasadnih panela sa ispunom od kamene vune i TR lima na krovu nadstrešnice. Objekat je tipski za ovu vrstu benzinskih stanica i, ima puno limarskih detalja.