Obojnica (šelna)

Najmanje dva držača se moraju montirati vertikalno na svaki vertikalni oluk. Razmak između držača može biti  maksimalno 2 m. Postavlja se tako da cev bude odmaknuta od zida 1,5 - 2 cm, da bi se smanjila mogućnost stvaranja leda, koji može dovesti do pucanja cevi (na falcu obično).

Nosač šelne je urađen kao jednodelni od čelične žice ø10 mm, presovan, čime je povećana čvrstoća. Standardne dužine su 150 mm i 200 mm.

Šelna se proizvodi od lima debljine 1,5 mm i grifovana je (ojačana rebrom).