Poslovni objekat - Cimos, Mionica

Objekat: Poslovni objekat - Cimos, Mionica
Investitor: TRIMO Inženjering d.o.o.
Period: Novembar 2010

Vrsta rada:

  • Montaža poliuretanskih fasadnih panela
  • Montaža kapa atike sa potkonstrukcijom
  • Priprema i montaža potkonstrukcije

Količina:

  • Fasadni panel 150 m²
  • Kapa atike sa potkonstrukcije 950 m²
  • Priprema i montaža čelične konstrukcije 1.600 kg

Kratak opis: Na rekonstruisanom krovu na koji se oblagao BAUDER hidroizolacionim krovnim pokrivačem, montirane su kape atike, a u jednom manjem delu na mestu gde su bili prozori, montirani su paneli sa čeličnom potkonstrukcijom.