Poslovni objekat - Farma Stanišić, Sombor

Objekat: Poslovni objekat - Farma Stanišić, Sombor
Investitor: D.O.O. Manikom Stanišić
Period: Oktobar 2010

Vrsta rada: Montaža TR lima Euro Steel

Količina: 1000 m²

Kratak opis: Montaža TR lima na farmi koja služi za uzgoj pilića.