Fudbalski stadion - Metalac, Gornji Milanovac

Objekat: Fudbalski stadion - Metalac, Gornji Milanovac
Investitor: AMIGA d.o.o.
Period: Jun - Septembar 2012

Vrsta rada:

  • Montaža fasadnih panela
  • Montaža TR lima sa filcom pod radijusom
  • Opšivanje

Količina:

  • Fasadni paneli 220 m²
  • TR lim 5.100 m²

Kratak opis: Montaža TR lima sa filcom na tribinama objekta. Lim je savijan pod radijusom na licu mesta. Izuzetno teška montaža zbog mnogo prodora kroz krov.