Poslovni objekat - Auto servis Matić, Dobanovci

Objekat: Auto servis Matić, Dobanovci
Investitor: Auto servis Matić
Period: April 2013

Vrsta rada:

  • Montaža čelične konstrukcije
  • Montaža krovnih panela

Količina:

  • 2.200 kg čelika
  • Krovni paneli 500 m²

Kratak opis: